Belastingvrij geld schenken: wat is er mogelijk in 2024?

15 januari 2024
Belastingvrij geld schenken: wat is er mogelijk in 2024?

De ‘Jubelton’ om uw kinderen te helpen bij de aankoop van een woning is dit jaar afgeschaft. Heel erg jammer, maar dat betekent natuurlijk niet dat u uw kinderen niet meer financieel kunt ondersteunen. Er zijn nog een aantal mogelijkheden om belastingvrij geld te schenken aan uw kinderen. In dit artikel vertellen we u meer over de regels omtrent het schenken van geld in 2024.

Geld schenken aan uw kinderen

Geld schenken aan uw kinderen kan belastingvrij. Uiteraard zijn hier wel regels aan verbonden. Ieder jaar kunt u een bedrag van € 6.633,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Daarnaast kunt u eenmalig een schenking doen van € 31.813,-. Dit bedrag is vrij te besteden en mag eenmalig gegeven worden door ouders aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Wanneer u dit bedrag schenkt komt de jaarlijkse vrijstelling van € 6.633,- voor dat jaar te vervallen. Het is belangrijk om te weten dat deze bedragen geschonken worden door de ouders aan een kind. Dit betekent dat wanneer u gescheiden bent, u gezamenlijk de genoemde bedragen mag schenken en niet als iedere ouder afzonderlijk.

Helpen bij de studiekosten

Naast de eenmalige vrijstelling die wij hierboven hebben beschreven, mag u een eenmalige schenking doen voor een studie. Bij een schenking voor een studie mag u maar liefst € 66.268,- schenken. Dit bedrag mag u schenken wanneer uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. De dag van de 40ste verjaardag telt hierbij nog mee. Voor de Belastingdienst moet dit geld uiteraard aantoonbaar aan een studie besteed worden.

Schenken aan kleinkinderen of andere familieleden

Geld schenken aan kleinkinderen, andere familieleden of vrienden valt bij de belastingdienst onder schenken aan derden. De mogelijkheden om belastingvrij te schenken worden dan al snel minder. Op jaarbasis is er een vrijstelling van € 2.658,-.

Geld schenken zonder belastingvoordeel

Uiteraard kunt u ook geld schenken zonder daarbij gebruik te maken van een belastingvrijstelling. In dit geval betaalt de ontvanger van het geld de schenkbelasting. Of u moet ervoor kiezen om deze belasting te betalen. Het belastingdeel wordt dan onderdeel van de schenking waardoor u netto minder kunt geven. Wanneer u meer geld schenkt dan de bedragen die vrijgesteld zijn, dan moet er belasting worden afgedragen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de relatie tot de ontvanger en de hoogte van het bedrag. Bekijk hieronder de tarieven:

  • Voor kinderen is de schenkbelasting 10% tot een bedrag van € 152.368,-. Daarboven is deze 20%.
  • Voor kleinkinderen is de schenkbelasting 18% tot een bedrag van € 152.368,-. Daarboven is deze 36%.
  • Voor derden is de schenkbelasting 30% tot een bedrag van € 152.368,-. Daarboven is deze 40%.

Vragen over belastingvrij schenken?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn om belastingvrij geld te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen? Maak een afspraak met een van de adviseurs van Blaak Verzekeringen. Wij helpen u graag en geven u een advies op maat.

Meer informatie?