Kleine ondernemer? Dit moet u weten

01 juli 2020
Kleine ondernemer? Dit moet u weten

Sinds 1 januari 2020 kunt u als kleine ondernemer met een jaaromzet lager dan 20.000 euro ervoor kiezen om geen BTW meer te heffen aan uw klanten. Dit betekent dat uw als ondernemer ook niet meer kunt profiteren van BTW-voordeel op uw zakelijke aankopen. De vrijstelling van BTW aangifte zorgt ervoor dat u geen recht meer heeft op aftrek van BTW. Wist u echter dat dit ook invloed heeft op uw schadeverzekeringen?

Schadeverzekeringen inclusief of exclusief BTW

In de oude situatie waarin u als ondernemer de BTW die u betaalde over uw zakelijke kosten verrekende met de BTW die u hief, zorgde ervoor dat u bij schade en het maken van kosten voor herstel deze BTW ook kon verrekenen. Bij verzekeringen werd dan vaak het BTW gedeelte buiten een schadevergoeding gehouden en volstond het om een schadeverzekering exclusief BTW af te sluiten. Nu u gebruik maakt van de KOR en geen BTW aangifte meer doet, zorgt dit ervoor dat u bij schade mogelijk minder vergoed krijgt dan het herstel u kost.

Bedrijfsverzekeringen aanpassen

Het is daarom van belang dat u samen met uw zakelijk adviseur van Blaak Verzekeringen kijkt naar uw schadeverzekeringen. De simpelste oplossing is om u vanaf nu inclusief BTW te verzekeren. Zo weet u dat wanneer er schade ontstaat, uw vergoeding inclusief BTW zal zijn. Natuurlijk is dit ook een goed moment om te kijken naar uw verzekeringen. Mogelijk is uw situatie verder veranderd en kunnen enkele wijzigingen zorgen voor een andere samenstelling van uw verzekeringsportfolio.

Wilt u als kleine ondernemer advies over uw bedrijfsverzekeringen?

Wanneer u gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (KOR) en u heeft bedrijfsverzekeringen afgesloten, dan is het verstandig om deze even na te laten kijken door uw zakelijk adviseur van Blaak Verzekeringen. Zodat u weet welke bedragen verzekerd zijn en u de keuze kunt maken om deze naar een situatie om te zetten met vergoeding inclusief BTW. Daarmee voorkomt u onverwachte teleurstellingen achteraf. Uw adviseur van Blaak Verzekeringen staat voor u klaar.

Meer informatie?