Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen.

29 mei 2020
Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen heeft het kabinet een verdere stap gezet richting het “managen” van de coronacrisis. Het eerder afgekondigde noodplan wat half maart jl. in werking is gesteld, loopt bijna af en het kabinet trekt nog eens 13 miljard euro uit om verdere ondersteuning te bieden aan ondernemers en banen te behouden in de komende maanden. In dit artikel zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Artikel laatst vernieuwd op 29 mei 2020, 11.00 uur. Dit artikel wordt regelmatig vernieuwd.

Verlenging en uitbreiding noodpakket

Door de aanhoudende impact van het coronavirus op de economie heeft het kabinet gewerkt aan een vernieuwd pakket aan maatregelen voor de komende periode. De insteek van dit pakket is het behoud van zoveel mogelijk banen en het bieden van een gerichtere ondersteuning aan de bedrijven groot en klein die langzamerhand weer opstarten in de veranderde Nederlandse economie. Het herstel kan in sommige sectoren nog lang gaan duren en deze maatregelen moeten dit leed verzachten. De regelingen zijn per 28-5 verlengd tot 1 oktober 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Een nieuwe regeling is de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling ondersteunt ondernemers in de hard getroffen sectoren als o.a. horeca, recreatie, cultuur en evenementen in de vaste materiële kosten. Deze regeling is een voortvloeisel uit de oude TOGS-regeling en bedoeld voor de specifieke sectoren die hier gebruik van hebben kunnen maken in het eerste noodplan. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de komende drie maanden (was eerder 20.000 euro).

NOW-regeling verlengd en aangepast

Wanneer u als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht kunt u vanaf 6 juli 2020 een nieuwe tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Deze verlenging van de bestaande NOW-regeling werkt op dezelfde manier als voorheen maar wordt op bepaalde punten wel gewijzigd. De bedoeling is dat deze tegemoetkoming gebruikt wordt om het personeel door te blijven betalen.

In de vernieuwde NOW-regeling wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40% om een bijdrage te leveren aan de andere kosten dan de loonkosten. Maart 2020 wordt als referentiemaand genomen voor bepaling van de loonsom. Aanvullend is ook dat de maand maart als referentiepunt genomen wordt voor de al lopende NOW-regeling als de omzet in maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit om ook seizoengebonden bedrijven tegemoet te komen.

Als bedrijf mag u als u gebruik maakt van de NOW-regeling:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen;
  • geen eigen aandelen inkopen;
  • geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren.

Bij ontslag wordt nog steeds gecorrigeerd op de subsidie, maar in deze nieuwe NOW-regeling wordt de subsidie niet meer extra verlaagd (ontslagboete) bij bedrijfseconomisch ontslag. Als u voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag moet aanvragen, bent u verplicht dit te overleggen met de vakbonden. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Wordt hier geen overeenstemming bereikt dan bedraagt de ontslagboete alsnog 5% van de totale verleende subsidie.

Bij- en omscholing van werknemers wordt een vast onderdeel van de NOW-regeling. Omdat de coronacrisis in veel branches vraagt om andere vaardigheden worden ondernemers die NOW-regeling aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om zich bij- of om te scholen. Het kabinet stimuleert programma’s die vanaf juli online cursussen en ontwikkeladviezen aanbiedt.

TOZO – overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd

Zelfstandigen kunnen tot eind augustus 2020 gebruik maken van de tegemoetkoming Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling is verlengd en vult voor ZZP’ers het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze TOZO-regeling wordt verzorgd door de gemeente.

In de verlenging van deze regeling wordt nu een partnerinkomenstoets opgenomen.  Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Voor flexwerkers wordt op dit moment gewerkt aan een regeling.

Belastingmaatregelen zijn ook verlengd

U kunt als getroffen ondernemer een langere periode gebruik maken van belastinguitstel. Deze periode is verlengd tot 1 oktober 2020. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan. Andere maatregelen als de versoepeling van het urencriterium voor ZZP’ers en het pauzeren van de hypotheekverplichting worden ook verlengd tot 1 oktober 2020. De belastingrente en invorderingsrente voor alle andere belastingen blijven tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Heeft u ondersteuning nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de regelingen? Wilt u meer advies over welke stappen u als ondernemer kunt nemen? De adviseurs van Blaak Verzekeringen staan voor u klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen waar u dat nodig heeft. Neem vandaag nog contact op.

Meer informatie?