Wat u nog niet wist over illegaal vuurwerk

17 december 2020
Wat u nog niet wist over illegaal vuurwerk

Carbidschieten, ballonnenvuurwerk en het aankopen van (illegaal) vuurwerk over de grens. Na het afkondigen van het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling gingen velen op zoek naar alternatieven om tijdens Oud en Nieuw toch dat “knallende” feest te verzorgen. U weet allen dat het afsteken van vuurwerk niet zonder risico’s is. Ook dat dit risico met illegaal vuurwerk nog groter kan zijn. Maar dat het grote financiële risico’s met zich mee kan brengen? Blaak Verzekeringen vertelt u meer.

Als het mis gaat…

We hebben het hier niet over eventuele strafbaarheid voor het in bezit hebben van vuurwerk. Maar meer over de schade die veroorzaakt wordt door illegaal vuurwerk. Stel, u heeft illegaal vuurwerk in uw bezit. Deze is bij u thuis opgeslagen en komt door onvoorzichtigheid tot ontploffing met schade aan uw woning tot gevolg. Uw woonhuis- of inboedelverzekering dekt deze schade dan niet omdat zij kunnen beargumenteren dat er opzet of bewuste roekeloosheid in het spel is. Erger nog; wanneer de schade ook de huizen van uw buren treft. Dan vergoed hun verzekeraar mogelijk de schade wel, maar zal deze de schade op u proberen te verhalen.

Hoe zit het in een bedrijfspand?

Wanneer illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een bedrijfspand en er, als gevolg van ontploffing, schade aan het pand ontstaat dan biedt de verzekeraar van de eigenaar/verhuurder geen dekking op deze schade. Op voorhand dient duidelijk te zijn welke goederen in het pand opgeslagen worden en bij illegaal vuurwerk wordt bij voorbaat géén dekking geboden. Als verhuurder loopt u extra risico, want u heeft de plicht zich te informeren wat er zich in uw huurpand afspeelt. Schade verhalen op uw huurder kan moeilijk worden omdat onzeker is of deze de schade kan betalen. De huurder kan immers ook geen aanspraak doen op zijn verzekeringen.

Bezint eer ge begint

Dit oude spreekwoord is hier zeker van toepassing. Wanneer er schade ontstaat door illegaal vuurwerk kunt u geenszins aanspraak maken op uw verzekeringen. De schade blijft voor rekening van degene die in het bezit was van het vuurwerk en derden die schade hiervan ondervinden kunnen u aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. Heeft u kinderen onder de 18 jaar die deze schade veroorzaken, dan kunt u als ouders van ook aansprakelijk gesteld worden en kunt u verplicht worden deze schade zelf te vergoeden.

Oud en Nieuw

Oudjaarsavond 2020 wordt op alle vlakken anders dan anders. Geniet in kleine kring van het samenzijn en het begin van een nieuw jaar. Samen zorgen wij ervoor dat we snel weer in grotere kring kunnen samenkomen, als vanouds meer mensen kunnen ontmoeten en weer kunnen genieten van zaken als cafébezoek, winkelen en evenementen bezoeken. Ook in het nieuwe jaar staan uw adviseurs van Blaak Verzekeringen voor u klaar.

Meer informatie?